Energetische healing met waarnemingen

Energetische healing met waarnemingen

Naast een fysiek lichaam heeft elk levend wezen een energetisch lichaam, ook wel aura genoemd. De aura bevindt zich als een soort eivorm om ons lichaam heen en bestaat uit verschillende lagen: de emotionele, de mentale en de spirituele laag. Samen vormen deze lagen een energetisch krachtveld, dat zich tot meerdere meters om ons lichaam uit kan strekken.

In optimale toestand is onze lichaamsenergie op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel gebied in balans en kan deze vrij stromen. Door (al dan niet bewuste) emotionele, mentale of spirituele oorzaken, zoals angst, verdriet of ondermijnende innerlijke overtuigingen, kunnen er blokkades of disbalans in de lichaamsenergie optreden. Deze kunnen klachten en/of ziektes tot gevolg hebben.

Tijdens een energetisch healing wordt het energiesysteem in je lichaam en in je aura schoongemaakt, zodat de lichaamsenergie weer vrijer kan gaan stromen. Dit levert verlichting van klachten op. Ook kan er een proces op gang komen waarbij ingrijpende onverwerkte gebeurtenissen (bijv. het overlijden van een dierbare) verwerkt kunnen worden. Dat draagt bij aan een betere balans van geest en lichaam.

Tijdens een healing gebeurt er wat er op dat moment gebeuren mag; wat jij op dat moment nodig hebt en aankunt om dichterbij jouw authentieke en krachtige Zelf te komen.

De healing wordt gegeven terwijl je op een comfortabele behandeltafel ligt of, als dat gemakkelijker voor je is, op een stoel zit. Op de achtergrond klinkt rustgevende muziek, die je helpt om te ontspannen.  Ik werk tijdens de healing met handopleggingen, waarbij ik me laat leiden door mijn intuïtie en gebruik maak van de kennis en vaardigheden die ik tijdens diverse opleidingen en cursussen heb opgedaan (zie “over mij” ). Op plaatsen waar je liever niet direct aangeraakt wordt, kan ik mijn handen ook iets boven je lichaam houden. Intieme aanrakingen worden natuurlijk altijd vermeden. Ook werk ik met mijn handen wat verder van je lichaam af, in de aura.

Het gebeurt zeer regelmatig dat er tijdens het geven van een healing boodschappen of beelden bij mij doorkomen, via helderhorend-, helderziend- of heldervoelendheid. Deze waarnemingen bespreek ik altijd met je, soms tijdens en soms na de healing, tijdens het afsluitend gesprek.

Soms voel ik dat het gewenst is om edelstenen te gebruiken tijdens de healing. Dat zal ik dan ook doen.

Ieder ervaart een healing op zijn/haar eigen manier. Sommige mensen voelen warmte, kou, tintelingen of een kriebelig gevoel. Anderen voelen schokjes in hun lichaam of worden emotioneel. Soms geven cliënten aan dat ze niets bijzonders voelden tijdens een behandeling. Dat is allemaal normaal en oké.

Ook de ervaringen die mensen hebben ná een healing zijn verschillend. In het algemeen voelen mensen zich na een sessie meer ontspannen en licht. Ze ervaren dat er meer ruimte en rust is ontstaan en dat ze zich minder vermoeid voelen. Ook kan er sprake zijn van een helderheid; door de healing of door hetgeen via waarnemingen naar voren kwam, is er een bewustwording ontstaan waardoor er opeens meer inzicht is in/over een probleem.

Soms duurt het wat langer voordat je het effect van de healing optimaal ervaart, omdat het proces nog in gang is. Een healing werkt nog dagen, soms zelfs weken na.

Een healingsessie wordt altijd afgesloten met een nagesprek, waarin je je ervaringen kunt delen en datgene wat naar voren kwam, besproken wordt. Ook geef ik je graag inzichten, adviezen en/of oefeningen voor thuis mee. Deze kunnen bijdragen aan het herstel van de innerlijke balans en aan het in stand houden daarvan. Zodat jij dichterbij jouw Zelf komt en meer vanuit jouw kracht en Hart kunt gaan leven. Soms kan een bloesemremedie een waardevolle ondersteuning vormen. Die zal ik dan ter plekke uittesten en bereiden.

Een energetische healing kan ook op afstand gegeven worden. We spreken dan samen een dag en tijdstip af, waarop de healing gegeven wordt. Naderhand neem ik telefonisch contact met je op, om de sessie te bespreken. Een healing op afstand neemt ongeveer een half uur in beslag, inclusief nabespreking. Meer informatie over healing op afstand lees je op deze pagina.

TARIEF: een healing met waarnemingen duurt ongeveer 1 uur en 15 minuten,  en kost normaal gesproken € 60,-. Bij uitloop langer dan een kwartier nemen de kosten met €15,- per 15 minuten toe. Mocht ondersteuning door een bloesemremedie nodig of wenselijk zijn, dan komt er € 6,- bij voor de remedie.

Een healing op afstand neemt ongeveer 30 minuten in beslag (inclusief nabespreking) en kost € 30,-

LET OP: IN HET KADER VAN DE WINTERACTIE KRIJG JE NU 20% KORTING OP EEN HEALING MET WAARNEMINGEN! Je betaalt dan slechts €48,- (bij een duur van 1uur en 15 minuten).

Een healing vervangt nooit de arts, andere medisch hulpverleners of geneesmiddelen, maar kan wel ondersteunend werken in een proces.