Reiki

Reiki wordt gegeven door May.

Reiki is een Japans woord, dat “Universele Energie” betekent. Deze energie is aanwezig in alles dat leeft. Tijdens een Reikibehandeling wordt deze energie doorgegeven en vindt ze zelf haar weg in lichaam en geest. Ze werkt daar waar het nodig is, op zowel lichamelijk en emotioneel als op mentaal en spiritueel niveau.

Reiki richt zich op het behandelen van de oorzaak van de klachten, en niet op de symptomen ervan. Energiebanen in ons lichaam kunnen geblokkeerd raken door emotionele, mentale of spirituele oorzaken, zoals angst, verdriet, of spanningen. Deze blokkades kunnen klachten en/of ziektes veroorzaken. Reiki zorgt ervoor dat geblokkeerde energiebanen weer vrij komen. Zo kan de energie weer vrijer stromen en dat levert verlichting van klachten of ziektes op. Bovendien kan een proces ontstaan waarbij onverwerkte ingrijpende gebeurtenissen verwerkt kunnen worden, hetgeen ook bijdraagt aan een betere balans van geest en lichaam; de basis van onze gezondheid. Reiki vervangt echter nooit de arts of andere medisch hulpverleners.

Reiki is geschikt voor iedereen. Tijdens een Reikibehandeling lig je, als cliënt, op een comfortabele behandeltafel of zit je op een stoel. Terwijl op de achtergrond ontspannende muziek klinkt, wordt de Reiki energie via specifieke handopleggingen doorgegeven. Op plaatsen waar je liever niet direct aangeraakt wordt, kan ik mijn handen ook iets boven je lichaam houden. Intieme aanrakingen worden natuurlijk altijd vermeden.

Ieder ervaart een Reikibehandeling op een eigen manier. Sommige mensen voelen warmte, kou, tintelingen of een kriebelig gevoel. Anderen voelen schokjes in hun lichaam of worden emotioneel. Soms geven cliënten aan dat ze niets bijzonders voelden tijdens een behandeling. Dat is allemaal normaal en oké. In het algemeen voelen mensen zich na een behandeling ontspannen en licht.

Na de behandeling volgt een kort nagesprek, waarin de behandeling besproken wordt en ik eventueel aanvullende adviezen of oefeningen voor thuis meegeef. Deze kunnen bijdragen aan het herstel van de innerlijke balans en aan het in stand houden daarvan. Soms kan een bloesemremedie een waardevolle ondersteuning vormen. Die zal dan ter plekke uitgetest en bereid worden.
Het gebeurt regelmatig dat er tijdens het geven van Reiki boodschappen of beelden bij mij doorkomen, via helderhorend-, helderziend- of heldervoelendheid. Deze worden dan natuurlijk ook besproken.

Een Reikibehandeling duurt ongeveer een uur.

Reiki kan ook op afstand gegeven worden. We spreken dan samen een dag en tijdstip af, waarop de behandeling gegeven wordt. Naderhand neem ik telefonisch contact met je op, om de behandeling te bespreken. Een Reikibehandeling op afstand neemt ongeveer een half uur in beslag.