Over mij

Over mij

Mijn naam is May Zeelen. Mijn passie is het begeleiden van mensen in hun persoonlijke groei, zodat zij tot volle bloei kunnen komen en kunnen leven vanuit hun Hart en Kracht.

Het gevoel “dat er meer is” heeft altijd in me gezeten. Als kind voelde ik al sferen in ruimtes en stemmingen van anderen aan, trad ik vaker   ’s nachts uit mijn lichaam, had ik ervaringen met helderruikend- en helderhorendheid en zocht ik bewust vaak de stilte op in de natuur, om alle indrukken die ik opdeed te laten bezinken. Zo’n 30 jaar geleden kwam het besef dat het tijd was om meer met mijn gevoeligheid te gaan doen. Aanleiding was een boek over hooggevoeligheid, dat ik destijds las. Dit boek opende me de ogen. Voelde ik me voorheen vaak vooral vreemd en anders dan anderen; nu besefte ik dat ik hooggevoelig was….wat een openbaring! Vanaf dat moment durfde ik meer te gaan luisteren naar mezelf; naar wat er in mij omging en leefde.

Zo ontdekte ik dat ik al vanaf jonge leeftijd een sterke verbinding voel met de manier waarop de Native Americans en andere natuurvolkeren de wereld om ons heen beleven. Zij voelen, net als ikzelf, dat de natuur leeft, bezield is, ons de weg kan wijzen en dat alles met elkaar verbonden is in Eenheid. Dit gevoel verder onderzoekend kwam ik terecht bij het sjamanisme. Het sjamanisme gaat ervan uit dat de aarde (“Gaia” in de Griekse mythologie) en alle elementen van de natuur een bewustzijn en een energieveld hebben. Ze zijn verbonden met en verwant aan elkaar, en maken deel uit van een Groter Geheel. Binnen dat Grotere Geheel zijn er verschillende dimensies, die voor de meesten van ons onzichtbaar zijn. Een sjamaan maakt contact met die dimensies, om daar te vinden wat mensen, die zijn hulp vragen, nodig hebben voor hun groei en welzijn. Een opleiding sjamanisme en diverse cursussen op dit gebied volgden. Ik ontdekte meer en meer hoe diep het Eenheidsgevoel in mij zit, en dat Liefde een dragende kracht is in deze. Het is een Weten dat leeft in mij, basis en richting geeft aan mijn leven en een duidelijke rol speelt in het werken binnen mijn praktijk.

Ook ging ik heel bewust aan de slag met een drang die al langer in mezelf aanwezig was: de drang om mensen die op één of andere manier vastliepen in hun leven te helpen. Samen met hen te bekijken wat er speelde en hen dan te ondersteunen in het terugvinden van hun Kracht en Balans. Hen weer in staat te stellen om te leven vanuit hun hart. Om aan deze drang vorm te geven, ben ik een flink aantal cursussen gaan volgen om mensen energetisch te leren helen. Reiki 1 was de eerste, gevolgd door Reiki 2 en Reiki 3a/b (Reiki Master). Ook in het healen met de Ilahinoor energie heb ik me bekwaamd. Een intensieve cursus Sjamanistische Healing in België, evenals enkele kortere cursussen zoals het werken met de energie van edelstenen en energetisch opereren volgden. Omdat tijdens het geven van healingen regelmatig informatie doorkwam via helderhorendheid, helderziend- en heldervoelendheid, ben ik tevens een cursus t.b.v. het ontwikkelen van mediamieke gaven gaan volgen.

Om meer te leren over hooggevoeligheid en het begeleiden van hooggevoelige kinderen, heb ik vervolgens de opleiding Nieuwetijds Kindercoach gevolgd en succesvol afgerond. Verder ben ik me gaan verdiepen in Mindfulness, door het gehele Mindfulness programma zelf te doorlopen en te bestuderen.

Recentelijk heb ik mijn diploma Energetisch Therapeut behaald, een intensieve tweejarige opleiding Sjamanistisch Healer afgerond en deelgenomen aan de Drumteachings, tijdens welke ik mij verder kon verdiepen in het werken met de sjamanendrum: het geven van healingen met deze drum en het faciliteren van drumcirkels. Ook heb ik geleerd hoe ik kan werken met de tweebenige Ankh, een zeer krachtig instrument waarmee diepgaande healingen kunnen worden gegeven.

De kennis en vaardigheden die ik door het volgen van deze cursussen opleidingen heb opgedaan vormen, in combinatie met mijn intuïtie en innerlijk Weten, een gedegen basis om vorm te kunnen geven aan mijn eerdergenoemde passie: het begeleiden van mensen in hun persoonlijke groei, zodat zij tot volle bloei kunnen komen en kunnen leven vanuit hun Hart en Kracht. Ik ben intens dankbaar dat ik dit mag doen, en zet mij dan ook met Hart en Ziel ervoor in.