Healing met de Ankh

Healing met de Ankh

De Ankh is een helingsinstrument dat veel werd gebruikt in het oude Egypte, waar de Ankh symbool stond voor eeuwig leven.  De geschiedenis ervan gaat echter nog veel verder terug. Het woord “Ankh” betekent leven of levenskracht. In mijn praktijk werk ik met de tweebenige Ankh. Het is een krachtig kosmisch instrument, waarmee diepgaande energetische behandelingen kunnen worden gegeven op fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel gebied. De Ankh versterkt de energie waarmee gewerkt wordt en heeft een hoge trilling, waardoor de werking  ervan heel intens is. Werken met de Ankh betekent Lichtkracht overbrengen en verspreiden vanuit diepe verbinding met mijn hart.

Een healing met de Ankh draagt op diep niveau bij aan het herstellen van je energiebalans. Je energie kan weer vrijer en krachtiger stromen, waardoor klachten verlicht kunnen worden of zelfs verdwijnen. Ook kan er een proces op gang komen waarbij ingrijpende onverwerkte gebeurtenissen verwerkt kunnen worden. Dat draagt bij aan een betere balans van geest en lichaam. Verder ontvangt je systeem kosmische energie en wordt zo afgestemd op de kosmos, hetgeen bewustzijnsverruiming en hogere inzichten kan brengen.

Tijdens een healing met de Ankh gebeurt er wat er op dat moment gebeuren mag; wat jij op dat moment nodig hebt en aankunt om dichterbij jouw authentieke en krachtige Zelf te komen.

De Ankh healing wordt gegeven terwijl je op een comfortabele stoel zit. Op de achtergrond klinkt rustgevende muziek, die je helpt om te ontspannen.  Ik werk tijdens de deze healing slechts af en toe met handopleggingen; de Ankh heeft geen lichaamscontact nodig om zijn werk te doen. Als je dat prettig vindt, kun je tijdens de Ankh healing zelf een Ankh vasthouden en deze op je hart-zonnevlecht gebied leggen.

Een Ankh healing werkt lange tijd door. De ervaringen die mensen hebben ná een healing zijn verschillend. In het algemeen voelen mensen zich na een sessie meer ontspannen, licht en beter geaard. Ze ervaren dat er meer ruimte en rust is ontstaan. Daadkracht kan toenemen. Ook kan er sprake zijn van een helderheid; door de healing is er een bewustwording of bewustzijnsverruiming ontstaan, waardoor er opeens meer inzicht is in/over een probleem.

Een Ankh healing wordt altijd afgesloten met een nagesprek, waarin je je ervaringen kunt delen en datgene wat naar voren kwam, besproken wordt. Ook geef ik je graag inzichten, adviezen en/of oefeningen voor thuis mee. Deze kunnen bijdragen aan het herstel van de innerlijke balans en aan het in stand houden daarvan. Zodat jij dichterbij jouw Zelf komt en meer vanuit jouw kracht en Hart kunt gaan leven.

Healing met de Ankh kan ook op afstand gegeven worden. We spreken dan samen een dag en tijdstip af, waarop de healing plaatsvindt. Naderhand neem ik telefonisch contact met je op, om de sessie te bespreken. Een uitgebreide Ankh healing op afstand neemt 30 tot 45 minuten in beslag, inclusief bespreking. Deze kan ik alleen voor je verzorgen als je eerder in de praktijk een Ankh healing hebt ontvangen. Is dat niet het geval, dan geef ik je graag een korte (maar krachtige!) Ankh healing. Deze duurt ongeveer 25  minuten (inclusief nabespreking). Meer informatie over healing op afstand vind je op deze pagina.

TARIEF: Een healing met de Ankh duurt 45 tot 60 minuten,  en kost € 45,-. Bij uitloop langer dan een kwartier nemen de kosten met €15,- per 15 minuten toe.

Een uitgebreide Ankh healing op afstand neemt ongeveer 35-45 minuten in beslag (inclusief nabespreking) en kost € 35,-.

Een korte Ankh healing op afstand kost €25,- en duurt ongeveer 25 minuten, inclusief nabespreking.  

Een healing vervangt nooit de arts, andere medisch hulpverleners of geneesmiddelen, maar kan wel ondersteunend werken in een proces.