Update m.b.t. Corona

Update m.b.t. Corona

Wat ontzettend fijn, de versoepeling van de Corona-maatregelen die op 6 mei zijn aangekondigd door de regering!  Er is weer meer ruimte voor de contactberoepen, en dus ook voor ontmoetingen tussen cliënt en therapeut; zo belangrijk voor ons welzijn! Vanaf maandag 11 mei mag en kan ik er weer zijn voor jou; ik kijk ernaar uit je te ontmoeten!

Uiteraard blijft het belangrijk om rekening te houden met hygiëne maatregelen, om verspreiding van het virus te voorkomen. Ik houd me daarom aan de richtlijnen van het RIVM. Het dragen van een mondkapje is niet verplicht voor beoefenaren van contactberoepen. Bij aanraking tijdens een behandeling ben ik natuurlijk wel dichter bij je dan anderhalve meter. Ik zal dan het praten zoveel mogelijk beperken. Mocht je er toch de voorkeur aan geven dat ik een mondkapje draag, dan is dat in overleg mogelijk.

Verdere maatregelen m.b.t. hygiëne:

* Handen schudden bij binnenkomst en weggaan doen we nu niet.

* Voor en na een behandeling was ik mijn handen met water en desinfecterende zeep.

* Hand desinfecterend middel is aanwezig in de praktijkruimte; het staat je vrij dit te gebruiken.

* Na elke behandeling maak ik de deurklinken schoon en vervang ik de bekleding op de behandeltafel.

* Ook in de centrale wachtruimte worden de nodige hygiëne maatregelen getroffen.

*  Is er sprake van verkoudheidsklachten, een luchtweginfectie of koorts (> 38 graden) bij jou of bij mij, dan kan de afspraak niet doorgaan en verzetten we die naar een latere dag en tijd.

Heb je nog vragen of wil je overleggen, neem dan gerust contact met me op!